Публічна сфера і місія інтелектуалів

Сприяння розвиткові публічного філософського дискурсу, а також забезпечення ресурсної та методологічної бази для досліджень цієї актуальної і важливої для країни, але майже не актуалізованої у наукових працях теми.
Наразі в межах напряму триває реалізація 1 проектів.

  • Перше системне дослідження публічного філософського дискурсу в Україні, впровадження інтернет-реєстру проектів публічної філософії та «Індексу публічності» представників академічної науки.