Пріоритети

Метою Молодіжного гуманітарного центру є реалізація науково-дослідницьких, соціально-культурних та освітніх проектів, що сприяють розвитку соціально-гуманітарних наук, а також підвищенню їхньої ролі у суспільстві через представленість у публічному дискурсі. Ми віримо, що це є фундаментальною умовою зростання культурно-освітнього рівня та європейської свідомості громадян. Своєю чергою, це сприяє утвердженню принципів справедливості, гуманізму, лібералізму, демократії та громадянського суспільства, а також сприяє зміцненню соціальної рівності, толерантності, культурного розмаїття та інклюзії різних соціальних груп і меншин.

З урахуванням цієї мети діяльність та проекти організації структуровані навколо 6 пріоритетних напрямів, кожен з яких охоплює значущі для нас принципи та цінності соціального буття.

Медіа та комунікація: Дослідження сучасних медіа, засобів комунікації й інформаційних технологій та їхнього впливу на суспільні процеси, сприяння поширенню цифрових методів у гуманітаристиці та сучасних інструментів наукової роботи, розробка інформаційних ресурсів для репрезентації академічного і культурного життя України в інформаційному просторі.
Публічна сфера та місія інтелектуалів: Сприяння розвиткові публічного філософського дискурсу, а також забезпечення ресурсної та методологічної бази для досліджень цієї актуальної і важливої для країни, але майже не актуалізованої у наукових працях теми.
Освіта і компетенції: Сприяння збільшенню ролі філософсько-гуманітарної складової в українській освіті, розробка і впровадження програм компетентісної освіти, що мають надавати універсальні навички та вміння.
Мова і суспільство: Сприяння розвитку перекладацької, термінологічної та лексикографічної роботи у царині гуманітаристики; реалізація прикладних проектів, здатних впливати на соціальні процеси мовними засобами.
Культурна спадщина: Сприяння збереженню, систематизації та популяризації наукового і творчого здобутку представників української гуманітаристики.