Діяльність ГО «Молодіжний гуманітарний центр» здійснюється у форматі проектів, перелік яких відкритий для розширення за ініціативи як членів Організації, так і інших представників фахової спільноти, що зацікавлені у співпраці.
Доступна інформація про 5 завершених та поточних проектів . Цей перелік вміщує проекти, що були започатковані в межах Громадської ініціативи "Ребрендинґ філософії" у 2015-2017 роках. Інформацію про більш давні проекти "Молодіжного гуманітарного центру" буде додано найближчим часом.

Від 2017 року ГО "Молодіжний гуманітарний центр" бере участь у підготовці окремих видань нової книжкової серії «Бібліотека світової класичної наукової думки», видання якої здійснює видавництво «Фоліо». Серія надає можливість широкому загалу читачів ознайомитися з найзначнішими здобутками світового письменництва в рамках однієї серії українською мовою. Використані найкращі переклади творів українською мовою, кожна книга містить передмову, бібліографічну статтю та коментарі, що створювались з урахуванням потреб як науковців, так і учнів загальноосвітніх шкіл та студентів.

Проект "Лабораторія наукового перекладу" був започаткований МГО "Молодіжний гуманітарний центр" у 2002 році за фінансової підтримки Міжнародного Фонду "Відродження" та за сприяння Національного університету "Києво-Могилянська академія". Реалізація проекту тривала з 2002 по 2008 роки та була поновлена 2017 року за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та інформаційної підтримки науково-теоретичного часопису "Філософська думка".

Національний реєстр академічної філософії

Загальнонаціональна база даних галузевих інституцій і підрозділів, інших суміжних організацій і об’єднань, фахових періодичних видань, фахівців, тематичних заходів, а також індекс академічних публікацій та перекладів, з можливістю оновлення інформації самими суб’єктами фахової спільноти, із забезпеченням статистичних, пошукових та аналітичних інструментів, а у перспективі – інструментів кількісного та якісного аналізу вітчизняних кириличних наукових публікацій у галузі гуманітаристики.

Відкритий національний реєстр академічних перекладів

Відкритий електронний реєстр гуманітарних перекладів, що створено з метою упорядкування інформації про україномовні переклади іноземної літератури соціально-гуманітарної тематики, які виходили друком у форматі окремих книжок, статей у складі збірок і антологій та в науковій періодиці протягом останніх 25 років; інформування представників академічної спільноти та широких кіл читачів про такі переклади із наданням доступу до їх повних паперових чи електронних версій; систематизації результатів і експертних висновків перекладацьких, лексикографічних і термінологічних дискусій в цій галузі та створення своєрідного «канону» перекладу спеціальних термінів.

Дослідження світового досвіду викладання філософії та форм існування філософії в сучасних системах освіти з метою розробки, апробації та впровадження освітньої моделі філософсько-гуманітарного ліцею як освітнього сегменту між середньою й вищою школою з особливим статусом філософії як дисциплінарного ядра і стрижневої методології освітнього процесу.