Юлія Кисельова (Іламі Ясна)

(у творчих проектах - Іламі Ясна) Директор ГО "Молодіжний гуманітарний центр" (від 2017). Аспірант Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, редактор розширеної електронної версії часопису "Філософська думка". Здобула ступінь бакалавра філософії та магістра релігієзнавства в Донецькому державному університеті інформатики і штучного інтелекту, ступінь спеціаліста з фінансів і банківської справи в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського із стажуванням в Bradford & Ilkley Community College. З 2011 по 2015 була президентом ГО «Асоціація філософів і релігієзнавців», з 2015 по 2017 – керівником громадської ініціативи «Ребрендинґ філософії».

Коло наукових інтересів: 
Культурна семантика, проблематика культурної інакшості, філософія в публічній сфері, наукометрія і розвиток наукової комунікації.