Юлія Кисельова
Директор

Наукові й творчі публікації і проекти реалізує під іменем Іламі Ясна. Аспірант Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, редактор розширеної електронної версії науково-теоретичного часопису "Філософська думка". Здобула ступінь бакалавра філософії та магістра релігієзнавства в Донецькому державному університеті інформатики і штучного інтелекту, ступінь спеціаліста з фінансів і банківської справи в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського із стажуванням в Bradford & Ilkley Community College. З 2011 по 2015 р.р. була президентом ГО «Асоціація філософів і релігієзнавців», з 2015 по 2017 – керівником громадської ініціативи «Ребрендинґ філософії».