Тарас Маменко

Здобув ступінь магістра філософії в Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова, навчається в аспірантурі Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

Коло наукових інтересів: 
Історія античної та модерної філософії, аналітична філософія.