Ми співпрацюємо

Проекти та заходи ГО "Молодіжний гуманітарний центр" реалізовані або нині реалізуються у співпраці з 17 установами та організаціями.

Goethe-Institut в Україні
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Благодійна організація "Фонд родини Нечитайло"
Видавництво "Фоліо"
Кафедра історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кафедра теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Київська Мала академія наук учнівської молоді
Міжнародний фонд "Відродження"
Науковий часопис "Філософія освіти"
Науково-теоретичний часопис "Філософська думка"
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Освітні тренди: сайт про сучасні тенденції розвитку освіти
Освітня політика: портал громадських експертів
Українська асоціація релігієзнавців
Український філософський фонд
Філософський факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
Центр філософської текстології Київського національного університету імені Тараса Шевченка