Філософія в освіті: від університету до ліцею

Стан: 

Дослідження світового досвіду викладання філософії та форм існування філософії в сучасних системах освіти з метою розробки, апробації та впровадження освітньої моделі філософсько-гуманітарного ліцею як освітнього сегменту між середньою й вищою школою з особливим статусом філософії як дисциплінарного ядра і стрижневої методології освітнього процесу.