Про МГЦ

Файли: 

Громадська організація «Молодіжний гуманітарний центр» (Youth Center for Humanities, МГЦ) є неприбутковою громадською організацією (код ЕДР 25895972). МГЦ створений 2000 року при Національному університеті "Києво-Могилянська академія" з метою сприяння створенню правових і організаційних умов для розвитку соціально-гуманітарних наук та підвищенню їх ролі у суспільстві заради зростання культурно-освітнього рівня громадян, утвердження принципів гуманізму, толерантності, справедливості, зміцнення демократії та громадянського суспільства.